Uczniowie SOSW w Dorohusku z wizytą w Nadleśnictwie Chełm.

          W dniu 18.10.22r. uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pod opieką nauczycieli: Katarzyny Sosińskiej i Marty Łatki uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Nadleśnictwie Chełm. Zajęcia odbyły się w terenie, na wyznaczonej trasie w lesie Borek. Celem naszej wycieczki było poznanie i zrozumienie roli jaką odgrywa las w życiu człowieka.

Święto pieczonego ziemniaka - 06.10.2022r.

          Dnia 06.10.2022r. w grupach wychowawczych odbyło się tradycyjnie „Święto pieczonego ziemniaka”. Organizatorzy zaprosili wychowanków do wspólnej zabawy. Wychowankowie biorąc udział w zaplanowanych działaniach mieli okazję do: sadzenia i zbierania ziemniaków, rzucania do celu, kelnerowania. Wykazali się wielką aktywnością i pomysłowością w wykonywaniu zadań.