W grudniu 2007 roku z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Dorohusku powstało Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, które w maju 2010 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Pierwszym prezesem był emerytowany już nauczyciel pan Józef Boniecki. Przez następne 7 lat prezeską była pani Katarzyna Kościuk. Następnie od czerwca 2023 r. tą zaszczytną funkcję pełni p. Aneta Popielnicka.

Przy powoływaniu Stowarzyszenia kierowano się ideą podejmowania różnorodnych działań na rzecz naszych podopiecznych oraz wsparciem finansowym placówki w jej działaniach statutowych.

         W jaki sposób działamy jako stowarzyszenie?

- wspieramy uroczystości, imprezy, konkursy o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym i powiatowym organizowane przez naszą placówkę;

od lat dofinansowujemy organizację m.in.: Mityngu Lekkoatletycznego, Turnieju Tenisa Stołowego, Konkursu Klas Przysposabiających do Pracy, Minispartakiadę Przedszkolaka, Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Pikniku Rodzinnego.

 - ze zgromadzonych funduszy finansujemy dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zakup materiałów do zajęć edukacyjnych i terapeutycznych,                                     

- na pomoc stowarzyszenia mogą liczyć także rodzice naszych wychowanków znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej,

- dzięki funduszom stowarzyszenia uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w Zakopanem, Ustce, Jarosławcu oraz Krasnobrodzie,

- dofinansowaliśmy również zielone szkoły oraz wycieczki szkolne i przedszkolne.

        

          W jaki sposób pozyskujemy środki finansowe?

- prowadzimy działalność promocyjną i reklamową,

- organizujemy kiermasze oraz licytacje prac uczniów i pracowników na terenie gminy i powiatu,

- pozyskujemy fundusze od osób fizycznych i podmiotów prawnych,

- członkowie stowarzyszenia wpłacają comiesięczne dobrowolne składki członkowskie,

- pozyskujemy wpłaty 1,5% podatku dochodowego,

- prowadzimy zbiórki np. w formie cegiełek.

 

Wesprzyj nasze działania, każda złotówka liczy:

KRS 0000 293 375

NR KONTA 40 2030 0045 1110 00000150 2400

WARSZTATY.

 

WYCIECZKI.

 

TURNUSY.

 

KIERMASZE.

 

IMPREZY.