Grupy wychowawcze są integralną częścią specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku. Są przeznaczone dla wychowanków od 7 do 24 roku życia. Naszym podopiecznym zapewniamy całodobową i całotygodniową opiekę (od poniedziałku do piątku) przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ferii szkolnych i przerw świątecznych. Pobyt wychowanków w grupach wychowawczych jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia obejmujące 4 posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja). W jadłospisie uwzględniane są diety ze wskazań lekarskich - bezglutenowa, bezbiałkowa, bezcukrowa oraz specyficzne preferencje żywieniowe dzieci z autyzmem.

Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez MOPS. W ramach grup wychowawczych oferujemy:

 • Funkcjonalny budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
 • Zakwaterowanie w kilkuosobowych, przestronnych salach wyposażonych w estetyczne i funkcjonalne meble oraz sprzęt RTV.
 • Łazienki dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.
 • Stołówkę, w której wychowankowie otrzymują całodobowe, pełnowartościowe i smaczne wyżywienie.
 • Salę gimnastyczną z pełnym wyposażeniem.
 • Pracownię komputerową.
 • Pracownię gospodarstwa domowego.
 • Ogród szkolny.
 • Plac zabaw i boisko szkolne.

 

Zapewniamy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która zapewnia właściwą opiekę wychowawczo - opiekuńczą nad wychowankami.
 • Opiekę psychologiczną.
 • Opiekę pielęgniarską.
 • Własny środek transportu, który umożliwia dowożenie wychowanków grup wychowawczych do domu i szkoły, wyjazdy na wycieczki, imprezy integracyjne i sportowe.

 

          W ramach zajęć pozalekcyjnych w grupach wychowawczych prowadzone są zajęcia mające na celu przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem. Dzieci i młodzież mają zapewnione odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku.

Grupy wychowawcze stwarzają wychowankom doskonałe możliwości do:

 

 • doskonalenia umiejętności samoobsługowych dzieci i młodzieży w zakresie higieny osobistej, prac porządkowych, przygotowania posiłków i innych czynności codziennych,
 • wdrażania wychowanków do prac porządkowych i społecznie użytecznych,
 • rozwoju psychofizycznego poprzez udział w zajęciach świetlicowych, plastycznych, muzycznych, sportowych, kulinarnych,
 • rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w kołach zainteresowań: plastycznym "Barwne spotkania", technicznym, przyrodniczym, tanecznym "Zumba",
 • wypoczynku, rekreacji i rozrywki (wycieczki turystyczno - krajoznawcze, rajdy piesze, spacery, wyjścia do kina, muzeum itp.),
 • udziału w imprezach okolicznościowych: Dzień Chłopaka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet, Święto Wiosny itp.); dyskoteki, konkursy plastyczne,
 • udział w Sportowych Turniejach organizowanych z okazji pór roku: Jesienny, Zimowy, Wiosenny oraz Letni Turniej Sportowy, w których przewidzianych jest wiele zróżnicowanych konkurencji sportowych dostosowanych do indywidualnych możliwości wychowanków.

 

Uroczyście obchodzimy urodziny wychowanków. Z tej okazji pieczone są torty dla solenizantów oraz organizowana jest dyskoteka dla wszystkich podopiecznych.

Dbamy przede wszystkim o to, żeby nasi wychowankowie czuli się bezpieczni, akceptowani i rozumiani.