Informujemy, że od września 2022 r. Powiat Chełmski realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym na obszarze Powiatu Chełmskiego jest:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku,

Graniczna 1, 22-175 Dorohusk.

 

Zajęcia specjalistyczne, terapie będą prowadzone na terenie:

 1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku, Graniczna 1, 22-175 Dorohusk
 2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach, Pławanice 75, 22-113 Kamień.

          W ramach programu rządowego „Za życiem” zapewniamy wieloaspektowe wsparcie dla dzieci oraz rodziny dziecka po przez organizację zajęć i terapii specjalistycznych, organizację spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka/ prawnych opiekunów.

 

Proponowane zajęcia, terapie, spotkania i konsultacje to:

 1. Zajęcia z dogoterapii,
 2. Zajęcia pedagogiczne dla dzieci z autyzmem,
 3. Zajęcia tyflopedagogiczne,
 4. Zajęcia AAC (Alternatywne Metody Komunikacji),
 5. Zajęcia z muzykoterapii,
 6. Zajęcia logopedyczne,
 7. Zajęcia neurologopedyczne,
 8. Terapia pedagogiczna,
 9. Zajęcia z psychologiem,
 10. Zajęcia integracja sensoryczna,
 11. Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych),
 12. Zajęcia rehabilitacyjne,
 13. Zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą,
 14. Terapia ręki,
 15. Zajęcia EEG Biofeedback,
 16. Terapia rodziny.

          Aby dziecko mogło skorzystać ze specjalistycznego wsparcia należy złożyć wypełniony wniosek o terapię ze wskazaniem potrzeb dziecka do wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego programu rządowego „Za życiem” w Powiecie Chełmski tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk, sekretariat pok. 13 parter, godz. 7.30 – 15.30.

 

Wniosek (PDF)

Wniosek (DOC)