Ralizacja programu innowacji pedagogicznej

"Wszyscy dla wszystkich – poznajemy zawody".

          W bieżącym roku szkolnym w ramach zajęć popołudniowych w grupach wychowawczych realizowaliśmy program innowacji "Wszyscy dla wszystkich – poznajemy zawody".

          W ramach przedsięwzięcia odbywały się cykliczne spotkania z osobami, które w sposób ciekawy i inspirujący przedstawiały naszym podopiecznym tajniki swojej pracy. Nasz ośrodek odwiedziło wiele interesujących osób: listonosz, strażak, stomatolog.

Nowatorstwem programu było to, iż wychowankowie oprócz zajęć teoretycznych w głównej mierze poznawali w sposób bezpośredni  specyfikę poznanych zawodów: kosmetolog, pracownik socjalny, farmaceuta, fryzjer, sprzedawca – kasjer.

          Realizowany program przyczynił się do wzbogacenia wiedzy naszych wychowanków o nowe umiejętności a także ukierunkował na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennym życiu.