Z H P

59 drużyna "NS" im. Mikołaja Kopernika działa przy SOSW od 2000 r. Obecnie liczy 25 harcerzy.

Instruktorami drużyny są: phm. Edyta Śnieg i pwd. Katarzyna Sokaluk.
Drużyna działa na podstawie Statutu ZHP, konstytucji drużyny oraz innych dokumentów i instrukcji ZHP.

Cele drużyny:

  • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych,
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
  • propagowanie właściwego sposobu spędzania wolnego czasu,
  • pogłębianie szacunku do ludzi starszych,
  • budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi, poprzez udział w akcjach charytatywnych,
  • zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
  • zdobywanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia pożarowego,
  • zdobywanie sprawności i stopni instruktorskich.

Podstawowym celem działań drużyny jest przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia w duchu harcerskich ideałów. Harcerze realizują zadania w oparciu o Prawo Harcerskie podczas zbiórek, rajdów, biwaków, obozów, festiwali itp.


Myśl drużyny "...idź... nieprzetartym szlakiem, pozostaw ślad przyjacielowi" zachęca do działania, rozbudza ciekawość, dodaje odwagi i utwierdza, w przekonaniu że harcerstwo to wspaniała przygoda.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej