Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. - 05.12.2019r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 5 grudnia 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dorohusku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pod hasłem: "Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami". Podczas spotkania przedstawione zostały rozwiązania systemowe dotyczące diagnozy, edukacji, terapii i pomocy socjalnej dla osób niepełnosprawnych. Poruszono również kwestie związane z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz aspekty prawne funkcjonowania niepełnosprawnych.

Dziękujemy naszym Wspaniałym Prelegentom za przekazanie merytorycznych informacji i podzielenie się z nami doświadczeniem zawodowym:

"Wspomaganie i edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w polskim systemie oświaty". Prelegent: Pani Elżbieta Kiszczak-Kubiak.

"Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami"- Prelegent: Pani Anna Pawłoś - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym.

"Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną". Prelegent: Pani Katarzyna Tołysz-Hawryluk - nauczyciel Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dorohusku

"Pomoc socjalna i społeczna osobom niepełnosprawnym"-Prelegenci: Pani Aleksandra Iwaniec - starszy inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie; Pani Wioletta Pilipczuk - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach.

"Formy wsparcia kierowane do środowiska osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych". - Prelegent: Pani Magdalena Burak - PFRON Chełm

"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - Prelegenci: Pani Tamara Radecka - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Cytrynka" w Dorohusku; Pan Robert Pyra - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej "Pod Kasztanami" w Chełmie.

"Aspekty prawne funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - odpowiedzialność prawna, karna, ograniczenie praw, ubezwłasnowolnienie, zawieranie związków małżeńskich przez osoby niepełnosprawne intelektualnie". Prelegent: Pan Michał Borowski - Kancelaria Adwokacka Michał Borowski w Chełmie.

Podczas spotkania wystąpił teatr AZUMI prezentując spektakl "Pani Morza". Odbyła się również licytacja wyrobów ceramicznych wykonanych przez wychowanków ośrodka. Na kiermaszu zorganizowanym przez stowarzyszenie Pomocna Dłoń można było już poczuć atmosferę świat Bożego Narodzenia. Wzruszających chwil dostarczyły odczytane listy rodziców dzieci niepełnosprawnych.

W związku z obchodami MDON w placówce organizatorzy spotkania opracowali broszurę, poświęconą ścieżkom rozwoju osób niepełnosprawnych w powiecie chełmskim, którą otrzymali rodzice i goście.

"Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka.

"Jan Paweł II rozdział XXII encykliki "Laborem exercens".
XIII Integracyjny Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Dorohusk 2019. - 13.12.2019r.

     W dniu 13. 12. 2019r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Dorohusku odbył się XIII Integracyjny Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Dorohusk 2019, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym ,,Pomocna dłoń" w Dorohusku.

W tegorocznych indywidualnych rozgrywkach wzięło udział 38 zawodników z 11 placówek.
Zawodnicy reprezentowali:

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Cytrynka" w Dorohusku
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Wrzos" w Wólce Leszczańskiej
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dorohusku
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Hrubieszowie
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kęble
 7. Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Pod Kasztanami" przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Chełmie
 8. Warsztat Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. ,,Prometeusz" w Chełmie
 9. Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim
 10. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach
 11. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie

     Przebieg zawodów koordynował, sędzia główny, Sławomir Gajewski. W sprawnym przeprowadzeniu rozgrywek pomagali uczniowie SP w Dorohusku, w roli sędziów liczących. Cały turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze. Mimo, że podium mogło pomieścić tylko trzech najlepszych zawodników w dwóch kategoriach, to wszyscy uczestnicy mogli czuć się wygranymi, ponieważ nie wynik końcowy był tu najważniejszy, a spotkanie w gronie wspaniałych ludzi i wspólna wymiana doświadczeń.

     Sponsorem pucharów oraz nagród rzeczowych było Starostwo Powiatowe w Chełmie.

Wyniki rozgrywek:

W kategorii kobiet:
I miejsce - Szokaluk Kamila SOSW w Dorohusku
II miejsce - Jowita Kielar SOSW w Hrubieszowie
III miejsce - Żabik Angelika SOSW w Dorohusku
W kategorii mężczyzn:

I miejsce - Gołębiowski Kamil - WTZ Majdan Zahorodyński
II miejsce - Płoński Grzegorz WTZ w Wojsławicach
III miejsce - Roman Rafał WTZ ,,Pod Kasztanami" przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Chełmie.

     Po długich zmaganiach około godziny 12.30 odbyło się oficjalne zakończenie turnieju. Zwycięzcy zostali udekorowani medalami, otrzymali dyplomy. Wszystkie placówki dostały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

     Organizatorzy zapewnili zawodnikom słodki poczęstunek w trakcie rozgrywek. Sponsorem słodkiego poczęstunku była piekarnia z Woli Uhruskiej - ,, H2d" S.C. Hanna Drygiel Daniel Misiurski.Osiemnastka Patrycji. - 29.11.2019r.

     Szkoła jak wiadomo jest drugim domem. Z tego powodu po hucznie obchodzonej osiemnastce w domu rodzinnym przyszedł czas, aby jeszcze huczniej Patrycja została przyjęta w grono osób dorosłych, także w szkole. Po zdmuchnięciu świeczek na ogromnym torcie, po otrzymaniu wielu życzeń i prezentów, szczęśliwa Patrycja bawiła się wyśmienicie w gronie koleżanek i kolegów. Patrycjo, życzymy Ci wszystkiego dobrego w dorosłym życiu!!!Warsztaty bożonarodzeniowe. - 28.11.2019r.

     28 listopada w naszym ośrodku odbyły się warsztaty tworzenia ozdób świątecznych. Rodzice i nauczyciele z wielkim zaangażowaniem tworzyli bombki, stroiki oraz wieńce. Dzięki wspaniałej współpracy tak licznej grupy osób powstały prawdziwe arcydzieła świąteczne, które zostały przekazane na kiermasz organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku "Pomocna Dłoń".Wieczór wróżb i Magii. - 28.11.2019r.

     Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Wtedy to, zgodnie z tradycją - św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków i wróżb podpowiada nam, co nas będzie czekało w przyszłości. 28 listopada sala gimnastyczna zamieniła się w "Salę Wróżb, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. Wiele śmiechu i radości dostarczały dzieciom i młodzieży przepowiednie. Wszyscy gorączkowo czekali na to, by dowiedzieć się, kto jako pierwszy zmieni stan cywilny, będzie bogaty i komu w życiu się powiedzie. Niespodzianką andrzejkową był występ zwycięzcy VII edycji programu "Mam talent" Adriana Makara. Całą imprezę uświetniła nam dobra muzyka, gdyż po wróżbiarskim wieczorku był czas na dyskotekę. W tym dniu wszyscy bawili się wesoło.Bezpieczeństwo na drodze - 16.10.2019r.

     W dniu 16 października 2019r. odbyła się w naszej szkole XII edycja akcji edukacyjnej "Bezpieczeństwo na drodze", w której uczestniczyli pracownicy:

 • Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie,
 • Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie,
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie,
 • Komisariatu Policji w Dorohusku.

     Celem było przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy, rowerzysta i pasażer, utrwalenie znajomości podstawowych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, kształtowanie pozytywnych cech wzorowego uczestnika ruchu drogowego, przygotowanie do praktycznego posługiwania się numerami alarmowymi, uświadomienie konieczności korzystania z elementów odblaskowych, przygotowanie do praktycznego przechodzenia przez przejście dla pieszych jak również poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, uczenie asertywnej postawy w kontakcie z obcymi osobami.

     W trakcie spotkania został przeprowadzony konkurs wiedzy o ruchu drogowym odpowiedzi uczniów były nagradzane materiałami edukacyjnymi z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, kamizelkami i gadżetami odblaskowymi przekazanymi przez współorganizatora akcji WORD w Chełmie.

     Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność dla asp. szt. Jarosława Stopy Komendanta Komisariatu Policji w Dorohusku, Tomasza Kazimierczaka Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie , Mariusza Ostrowskiego Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, mł. bryg. mgr inż. Artura Rutkowskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie za wieloletnie wspieranie naszych inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym.Dnia Edukacji Narodowej - 14.10.2019r.

     14 października 2019r. w SOSW w Dorohusku świętowaliśmy uroczyście obchody Dnia Edukacji Narodowej.

     Swoją obecnością zaszczycili nas szanowni goście: Przedstawiciel Starostwa Powiatowego z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - p. Maryla Kowalczyk; Proboszcz parafii Dorohusk - ks. dr Witold Gąciarz; Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Renata Zarek, inni rodzice oraz nauczyciele - przedstawiciele Grona Emerytów.

     W odświętny klimat wprowadzili nas goście: p. M. Kowalczyk, ks. dr W. Gąciarz, p. R. Zarek oraz Dyrektor SOSW w Dorohusku - p. B. Kloc., wyrażając w swoich przemówieniach uznanie dla naszej pracy. W następnej kolejności wysłuchaliśmy treści życzeń przesłanych w liście od Wojewody Lubelskiego - p. Przemysława Czarnka i Lubelskiego Kuratora Oświaty - p. Teresy Misiuk. Wyrazy swojej wdzięczności oraz szacunku przekazali nam uczniowie w pięknych podziękowaniach wraz z życzeniami i dołączonymi do nich symbolicznymi różami. Swoje ciepłe uczucia wychowankowie zaakcentowali we wzruszającej piosence, specjalnie przygotowanej na tę okazję: "To dzięki Wam...".

     Uroczystość uświetniła bogata część artystyczna w wykonaniu naszej młodzieży ze starszych klas. Wszystkim przypadły do gustu brawurowo odśpiewane przez młodych artystów piosenki pełne wiejskiego folkloru i ludowych przyśpiewek oraz taniec "Krakowiak" w wykonaniu uroczych przedszkolaków. Sympatyczny i wesoły nastrój został z powodzeniem utrzymany w kolejnych występach naszych wychowanków: skeczu z humorystyczną scenką z życia szkoły oraz przebojowym tańcu - do gorących latynoskich rytmów, wykonanym przez grupę taneczną "Dżasta team - zumba".

     Bardzo sympatycznym akcentem było wręczanie przez p. Dyrektor pracownikom naszej placówki wyróżnień oraz nagród. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

     Niezmiernie miło wspominamy wspólne obchody naszego święta, które dały wiele radości i sprawiły, że czuliśmy się tego dnia wyjątkowo. Za okazaną pomoc przy organizacji uroczystości organizatorzy jeszcze raz gorąco dziękują.Wychowankowie z SOSW w Dorohusku
w akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2019" - 09.2019r.

     Kolejny już raz włączyliśmy się w akcję ekologiczną "Sprzątanie Świata", której organizatorem jest fundacja "Nasza Ziemia". W tym roku w porządkowaniu terenów leśnych w miejscowości Turka wzięło udział 7 wychowanków ze szkoły przysposabiającej do pracy wraz z opiekunem Katarzyną Sokaluk. Wszystko odbyło się pod czujnym okiem pana Michała -leśniczego z Leśnictwa Husynne.

     Celem akcji jest wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.Worki i rękawice ochronne otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Chełmie.

     Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie sprzątanie lasu przebiegło sprawnie. Porównując poprzednie lata zauważyliśmy, że śmieci niestety przybywa. Co jest pewnym zaskoczeniem. Dlatego tym bardziej wydaje się, że takie akcje są nadal potrzebne.V PRZEGLĄD WYSTĘPÓW KABARETOWYCH "KABARETON NAD BUGIEM" - 05.09.2019r.

     5 września 2019 r. Teatr Azumi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku uczestniczył w zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Cytrynka" w Dorohusku V Przeglądzie występów Kabaretowych "Kabareton nad Bugiem".
     Mały jubileusz oczywiście uświetnił pyszny tort serwowany wszystkim przybyłym, drobne upominki i drzewka, które posadziliśmy w swoich placówkach.
Jak co roku panowała rodzinna atmosfera, a przybyli goście świetnie bawili się w trakcie imprezy. Był pyszny obiad, słodkości i foto budka, do której podążały prawdziwe tłumy!

Dziękujemy za gościnę i pyszną zabawę!
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. - 02.09.2019r.

     2 września 2019 r. uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020 pełen nowych możliwości oraz szans na sukcesy i wielkie wydarzenia.
W tym szczególnym dniu spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.
Pani Renata Zarek, przewodnicząca Rady Rodziców oraz ks. dr Witold Gąciarz - Proboszcz Parafii w Dorohusku życzyli wszystkim sukcesów i pomyślności w nadchodzącym roku szkolnym.
W pięknych słowach powitała zebranych pani Dyrektor Bożena Kloc, która przedstawiła organizację roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej

Inspektro Danych Osobowych
Ewa Fidecka
E-mail:
IODO@zeto.lublin.pl