Szkolne Koło
Krajoznawczo-Turystyczne

"T R A M P"

      Szkolne Koło Krajoznawczo -Turystyczne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku liczy 11 członków i działa od miesiąca marca 2008r. W swoich szeregach zrzesza dzieci i młodzież z Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Naszym celem jest przede wszystkim:

 • rozbudzanie zainteresowań turystyczno - krajoznawczych,
 • poznanie walorów obszarów przyrodniczych najbliższego regionu i jego okolicy,
 • kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową dla naszego regionu,
 • motywowanie do aktywnego spędzania wypoczynku,
 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej,
 • upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • integracja międzyszkolna

Włączamy się w różne akcje ekologiczne i działania, uczestnicząc w rajdach organizowanych przez PTTK, Oddział im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie:

 1. " Rajd Wiosenny " - szlakami parków podworskich powiatu chełmskiego.

 1. " Rajd Kościuszkowski" - Działy Grabowieckie.
 1. Rajd "Szlakami Parków Narodowych".

      Nie jest nam straszny deszcz ani upał. Lubimy wędrować, poznawać nowe miejsca i szlaki. Każde działania traktujemy jak przygodę i sprawia nam to wielką frajdę. Opiekunem szkolnego Koła jest nauczyciel p. Józef Boniecki, który dzięki zaangażowaniu i własnym zainteresowaniom, rozbudza wśród młodzieży potrzebę ruchu, ochrony środowiska i poznawania otaczającej przyrody.


Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej