Projekt
Szansa na komunikację

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szansa na komunikację

     Miło nam poinformować, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku realizuje projekt "Szansa na komunikację" dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Termin realizacji projektu: 1 wrzesień 2014 r. - 30 czerwiec 2015 r.
     Celem ogólnym projektu "Szansa na komunikację" jest wzmocniona atrakcyjność oferty edukacyjnej oraz wyrównane szanse edukacyjne 13 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dorohusku.
Cel będzie realizowany poprzez:

  • nabycie nowych umiejętności językowych u podczas dodatkowych zajęć AAC lub logopedycznych,
  • zwiększenie umiejętności zastosowania matematyki w życiu codziennym podczas dodatkowych zajęć z matematyki,
  • nabycie nowych umiejętności językowych na drugim etapie edukacji podczas zajęć z języka angielskiego.
Rekrutacja trwa od 08.09.2014 r. do 19.09.2014 r.
Więcej informacji udziela Dyrektor SOSW w Dorohusku Bożena Kloc.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu


Projekt "Szansa na komunikacje" realizowany przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku
Biuro projektu: 22-175 Dorohusk ul. Graniczna 1
www.soswdorohusk.powiatchelmski.pl
e-mail:soswdorohusk@data.pl tel. 82 5661033


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej