Przedszkole

     Przedszkole Specjalne w Dorohusku to przyjazne, bezpieczne i radosne miejsce wspomagające rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapewniamy opiekę i edukację dzieciom z różnymi zaburzeniami rozwoju:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • z autyzmem,
 • innymi niepełnosprawnościami.

     W mniejszej grupie (4 - 8 dzieci) poprzez zabawę wprowadzamy dzieci w otaczający, różnorodny świat czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości. Zapewniamy im maksymalny rozwój. Korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod terapii i rehabilitacji, dostosowując je do możliwości i potrzeb konkretnego dziecka:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Programy Aktywności i Komunikacji M. I Ch.Knillów,
 • Stymulacja polisensoryczna,
 • Integracja Sensoryczna,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda F. Affolter,
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona,
 • Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji,
 • Zabawy paluszkowe.

Zapewniamy terapię indywidualną i grupową prowadzoną przez licznych specjalistów:

 • nauczyciel - oligofrenopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
 • rehabilitant,
 • muzykoterapeuta,
 • terapeuta AAC

     W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością za podejmowane działania oraz głębokim szacunkiem oraz zrozumieniem potrzeb dziecka i jego praw.      Wspieramy rodzinę w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej