Szkoła Przysposabiająca
do Pracy

      Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat.

      Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości, kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb.

      Przedmiotem wiodącym jest przysposobienie do pracy. Zajęcia mają charakter praktyczny, dając uczniom możliwość nabywania konkretnych umiejętności samoobsługowych oraz kształtowania właściwych postaw wobec pracy.

W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące działy:

 • gospodarstwo domowe
 • rękodzielnictwo
 • ogrodnictwo

Zajęcia z gospodarstwa domowego obejmują sporządzanie prostych posiłków, prace porządkowe, pielęgnacje roślin doniczkowych i rabatowych, szycie, dokonywanie zakupów, pomoc osobom starszym, opiekę nad dziećmi.

Na zajęciach z rękodzielnictwa uczniowie poznają techniki wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, pamiątkowych i użytecznych z różnych materiałów, w tym również garncarstwo.

Zajęcia z gospodarstwa domowego i rękodzielnictwa prowadzone są w pracowniach szkolnych.

Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach szkolnych:

 1. Zajęcia edukacyjne:
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • wychowanie fizyczne
 • religia
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 1. Zajęcia rewalidacyjne:
 • terapia pedagogiczna
 • terapia mowy
 • techniki szkolne

      Zajęcia edukacyjne, sportowe i kształtujące kreatywność prowadzone są w 6-8 osobowych zespołach klasowych. Na zajęciach realizowane są treści w zakresie dostosowanym do możliwości uczniów. Opracowane programy edukacyjne dla zespołów klasowych i indywidualne programy edukacyjne dla każdego ucznia zachowują proporcję pomiędzy wymaganiami, jakie stawia życie, a możliwościami psychofizycznymi uczniów.


Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej