Sekcja Olimpiad Specjalnych

      W SOSW w Dorohusku działa sekcja Olimpiad Specjalnych, która zrzesza łącznie 15 uczniów. Olimpiady Specjalne Polska to sportowa organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Naszym równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.

      W ramach sekcji uczniowie trenują następujące dyscypliny:

  • lekkoatletykę,
  • pływanie,
  • tenis stołowy,
  • badminton,
  • piłkę siatkową,
  • piłkę nożną.

      Sport niepełnosprawnych to forma aktywności ruchowej wyrabiająca, utrzymująca i podnosząca sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych na poziomie gwarantującym samodzielność życiową. Stanowi element kompleksowego programu rehabilitacji.

Dzięki trenowaniu różnych dyscyplin sportowych nasi uczniowie potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych. Dzielą się radością ze zdobytych nagród oraz nawiązują przyjaźnie z innymi zawodnikami i społecznością lokalną.


Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej