Ogłoszenia

Procedura przyjęcia do ośrodka osoby mieszkającej na terenie Powiatu Chełmskiego:

  1. Wypełnienie wniosku /wzór do pobrania/ na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  2. Złożenie wniosku wraz z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Chełmie Pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm.

Uwaga:
Osoby zameldowane w Chełmie wnioski ze wskazaniem naszej placówki składają w Urzędzie Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm


Procedura przyjęcia na terapię Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

  1. Wypełnienie wniosku /wzór do pobrania/ na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  2. Złożenie wniosku wraz z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Chełmie Pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej

Inspektro Danych Osobowych
Beata Woroszyło
E-mail:
IODO@zeto.lublin.pl