Punkt biblioteczny

      Na terenie Ośrodka działa funkcjonalny punkt biblioteczny, przystosowany do zróżnicowanych potrzeb czytelników. Oprócz zgromadzonego księgozbioru, w bibliotece znajdują do dyspozycji nauczycieli pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Każda biblioteka ma swoje osobliwości, wypracowuje swoje tradycje i styl pracy. Kiedy mówi się o bibliotece w szkolnictwie specjalnym, to już przez sam ten fakt praca bibliotekarza nabiera charakterystycznych cech.

      Punkt Biblioteczny jako instytucja upowszechniania kultury, poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych, prowadzi szeroką działalność kulturalną związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa. Organizujemy wystawy, lekcje biblioteczne i konkursy dla czytelników.

Nasi czytelnicy korzystają również ze zbiorów znajdujących się w Bibliotece Publicznej Gminy Dorohusk, w której znajduje się czytelnia komputerowa. Przy stanowiskach komputerowych nasi uczniowie mogą korzystać ze zbiorów multimedialnych, informacyjnych baz danych jak również z największego źródła informacji, jakim jest Internet.

"Książka uczy, bawi, wychowuje..."

      Od 01 stycznia 2009 w Internacie SOSW w Dorohusku realizowany jest ogólnopolski program "Czytające szkoły" w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".

      Głośne czytanie odbywa się we wszystkich grupach internackich i towarzyszy mu różnorodne opracowanie i utrwalanie przeczytanego tekstu. Włączając się programu mieliśmy na uwadze przede wszystkim:

  1. Budowanie mocnych więzi emocjonalnych między dorosłym a dzieckiem.
  2. Stymulowanie emocjonalnego rozwoju dziecka.
  3. Rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni dziecka.
  4. Ćwiczenie koncentracji.
  5. Poszerzanie zasobów ogólnej wiedzy dziecka.
  6. Kształtowanie nawyku czytania.

Ważnym dla nas celem jest również przeciwdziałanie uzależnieniu od telewizji i komputerów.


      Podstawowym założeniem tej akcji jest codzienne czytanie przez osoby dorosłe, ok.10 min. Czytają głównie wychowawcy, ale zapraszamy do czytania również pracowników obsługi i administracji oraz specjalnych gości, np p. doktor z zespołu opieki zdrowotnej "Dormet", funkcjonariuszkę SG. Zachęcamy wszystkich chętnych do współpracy oraz popularyzowania tej pożytecznej akcji.
      Oprócz czytania w szkole odbywają się także inne działania związane z realizacją programu, jak chociażby konkursy plastyczne, wycieczki do księgarni, prowadzenie gazetki szkolnej, występny teatralne dzieci.
Szkolnym liderem programu jest p. Joanna Nizioł.Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej